0ks

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ako postupovať pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie platia Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci je povinný si prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu alebo výrobku, je povinný vyhotoviť protokol o poškodení v prítomnosti dopravcu. Za poškodenie počas dopravy zodpovedá dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného protokolu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, koré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanicého poškodenia nie je možné uznať. Pred použitím výrobku je kupujúci povinný si prečítať návod na používanie a záručné podmienky.

Kupujúci je taktiež povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere si skontroluje kupujúci balenie na mieste, neskoršie reklamácie nebudú uznané. Pri doručení kuriérom, spíše v prípade nekompletnosti balenia reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku preto nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak nie je tovar pri preberaní v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na bezplatnú a čo najrýchlejšiu nápravu, čiže predávajuci musí vymeniť tovar alebo zabezpečiť jeho opravu. Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Vyššie spomenuté sa nevzťahuje na situácie, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo tento rozpor sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, kde bol produkt zakúpený. V prípade, že existuje autorizované servisné stredisko, ktoré je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu v rámci záruky v tomto servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.


Neviete si rady s reklamáciou?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na +421 948 858 004 alebo emailom na obchod@sonymobileshop.sk


Chcem poslať tovar na reklamáciu priamo do servisného strediska

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku spoločnosť UPS.

Prepravu je možné objednať na stránke ESC sk s.r.o https://esc.sk/sk/objednat-prepravu

Na základe údajov, ktoré ste vyplnili vo formulári na stránke ESC SK, Vám bude zaslaný prepravný štítok:

Štítok je potrebné vytlačiť, nalepiť na zabalený balík. Následne treba kontaktovať prepravcu na tel.čísle + 421 (Vaša lokálna predvoľba) 16877, uvediete číslo prepravného štítku alebo číslo reklamácie a objednáte zvoz reklamácie.

Ďalšou možnosťou je odovzdanie zásielky do 48 hodín na ktoromkoľvek odbernom mieste, ktoré Vám bude vyhovovať. Zoznam odberných miest nájdete TU.

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI. Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné bezodkladne zaslať protokol s uznaným nárokom na mailovú adresu reklamacie@ird.sk .

Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Servisné stredisko
ESC sk s.r.o.
Pri Tureckom kopci 7/797
900 46, Most pri Bratislave
www.escsk.eu 

Chcem osobne odniesť/poslať tovar na reklamáciu do Sony Mobile SK shop

Tovar na reklamáciu môžete odniesť/poslať aj osobne na adresu:

Sony Mobile SK shop
IRD retail services, s. r. o.
Ivanská cesta 18551/65B,
821 04 Bratislava

Tovar zasielate na vlastné náklady.

Spolu so zariadením je potrebné zaslať doklad o kúpe (záručný list alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI), sprievodný list s Vašou celou adresou, telefónnym číslom, na ktorom Vás zastihne kuriér a popisom závady.